Atbalsta centrs Sapnis,  Kristīgais bērnu un jauniešu atbalsta dienas centrs, palīdzība krīzes ģimenēm ar bērniem. Atbalsts, sociālais darbs, konsultēšana, palīdzība bērniem un jauniešiem. Krīze, krīzes centrs. Nelabvēlīgās ģimenes, nelabvēlīgām ģimenēm, Ziedot, ziedojums, ziedojumi, atbalstīt, atbalsti, palīdzi, materiālā palīdzība  www.webzona.lv